Program

Romanian

English

Ziua 0 – Duminică, 24 Noiembrie, 2019

Seară de recepție a oaspeților chinezi și thailandezi

Ziua 1 – Luni, 25 Noiembrie, 2019

Workshop

Moderatori: Dr. Xiao și Dr. Chen (China)

 •   8,30 –   9,00   Înregistrarea participanților
 •   9,00  –  9,20   Festivitatea de deschidere și fotografii de grup
 •   9,20 – 10,00  Istoria şi informaţii generale despre MTC. Cu o istorie și practică de câteva sute de ani MTC a contribuit cu succes la sănătatea și tratamentul medical al populației chineze. Prin urmare, protocoalele MTC au obținut în mod constant acceptare în țările occidentale. În trecut, cunoștințele și tehnologiile MTC au fost transmise membrilor familiei și studenților prin intermediul protocolului de ucenic. În prezent, există multe școli oficiale de medicină MTC în China, care oferă instruire formală, stagii și certificări.
 • 10,00 – 10,15 Discuții
 • 10,15 – 11,00 Utilizarea unor proceduri de acupunctură pentru îmbunătăţirea stării generale de sănătate Acupunctura este o metodă terapeutică majoră în MTC. Metodele tradiționale (ace filiforme, ace cu trei tăișuri) și metodele moderne (electro-acupunctura, acul de foc, injecția de punct, acupunctura scalpului, acupunctura urechii) sunt utilizate în mod obișnuit la pacienții cu o varietate de boli, de ex. o varietate de durere, spasm gastrointestinal. Cu toate acestea, unele dintre procedurile invazive nu vor fi demonstrate aici.
 • 11,00 – 11,15 Discuții
 • 11,15 – 11,30 Pauză de cafea
 • 11,30 – 12,30 Rapoarte de caz privind aplicarea procedurilor de acupunctură pentru promovarea sănătății și gestionarea durerii, beneficii și limite:

        Prezentare de caz I (Dr. Xiao): Paraliza facială periferică și Lumbago

        Prezentare de caz II (Dr. Chen): Utilizarea cu succes a procedurii acului de foc pe un

        pacient cu boala lumbago

 • 12,30 – 12,45 Discuţii
 • 12,45 – 14,30 Prânz
 • 14,30 – 15,30 Demonstrarea procedurilor de acupunctură pe voluntari: Printre tehnicile de acupunctură, unele sunt mai puțin invazive decât altele. Datorită limitărilor acoperite de asigurări, procedurile de acupunctură invazivă nu vor fi demonstrate, dar pot fi discutate. Pacienții care doresc terapie invazivă de acupunctură pot veni în China pentru proceduri.
 • 15,30 – 15,45 Discuții
 • 15,45 – 17,00 Discuţii de grup şi discuții privind aplicarea în continuare a procedurilor de acupunctură
 • 18,30 – Cina cu lectorii și vizitatori

Ziua 2 – Marţi, 26 Noiembrie, 2019 

Workshop

Moderatori: Dr. Chen și Dr. Xiao (din China)

 • 9,00 – 9,45  Informaţii generale despre alte tehnici MTC şi utilitatea lor pentru sănătate în general şi pentru managementul durerii:  Demonstrarea unor proceduri suplimentare de acupunctură. Pe lângă acupunctură, alte protocoale MTC utile includ CUPPING (terapie cu cană încălzită), TUI NA (masaj) și QIGONG (exerciții de mișcare și respirație) vor fi demonstrate. Deoarece este dificil să importăm medicamente pe bază de plante, utilizarea medicamentelor pe bază de plante și a MOXIBUSTIEI (terapia arsă MUGWORT) vor fi descrise, dar nu vor fi demonstrate. Abordarea generală a MTC este de a restabili QI (energie) și YIN-YANG (echilibrul) corpului uman.
 •  Micro-acupunctură, terapia prin masaj Tui Na, terapia cu ventuze/aspiraţie şi terapia prin activarea punctelor de presiune: Prezentare de caz, beneficii şi limite
 •   9.45 – 10.00  Discuţii
 • 10.00 – 10.30  Pauză de cafea
 • 30 – 12.00 Raport de caz I, Dr. Chen

12.00 – 12.30 Demonstrații ale procedurilor non-acupunctură pe voluntari: Procedurile includ cupping, TUINA și QIGONG

 • 30 – 13.00 Discuții
 • 00 – 14.30 Prânz
 • 30 – 17.00 Discuţii de grup şi punerea în aplicare a procedurilor MTC; Vizită de studiu în Clinică
 • 30: Cina cu lectorii și vizitatorii

Ziua 3 – Miercuri, 27 Noiembrie, 2019 

Workshop

Moderatori: Dr. Pannawat Chaiyawatthanananthn, Dr. Puritat Kanokkangsadal și  Dr. Arunporn Itharat, Dr. Adrian Alecu: Dr. Xiao și Dr. Chen, China

 • 00 – 9.45 Introducere de fond privind MTT, utilitatea și limitările acesteia pentru sănătatea generală și pentru gestionarea durerii
 • 45 – 10.00 Discuţii
 • 00 – 11.00 Raport de caz I, Dr. Pannawat Chaiyawatthanananthn, Dr. Puritat Kanokkangsadal și Dr. Arunporn Itharat
 • 00 – 11.15 Discuţii
 • 15 – 11.30 Pauză de cafea
 • 30 – 12.30 Practică proceduri MTT pe voluntari
 • 30 – 14.30 Prânz
 • 30 – 16.30 Aplicații locale și sistemice ale tehnicilor de ozonoterapie în managementul durerii în combinație cu tehnicile MT și homeopatie (Dr. Alecu); beneficii și limite; raport de caz I: ozonoterapie.
 • Discuții de grup și aplicații suplimentare și vizită opțională a centrului de recuperare și a altor spații specializate din campusul universitar.
 • 30 – Cină festivă cu lectorii și vizitatori și studenții care efectueaza plata suplimentară – cântece și dansuri tradiționale din Thailanda și România

Ziua 4 – Joi, 28 Noiembrie, 2019

Workshop

Moderatori: Dr. Horațiu Popoviciu și Dr. Monica Copotoiu; Dr. Xiao și Dr. Chen, China; Dr. Adrian Alecu.  

 • 00 – 9.30 Informații privind abordarea europeană în ceea ce privește promovarea sănătății și gestionarea durerii – beneficii şi limite
 • 30 – 9.50 Informații cu privire la aplicarea combinată a MT și a medicinii occidentale pentru promovarea sănătății și gestionarea durerii – beneficii şi limite, partea IDr. Horațiu Popoviciu și Dr. Monica Copotoiu
 • 50 – 10.10 Informații cu privire la aplicarea combinată a MT și a medicinii occidentale pentru promovarea sănătății și gestionarea durerii beneficii şi limite, partea II – Dr. Adrian Alecu
 • 10 – 10.30 Discuții
 • 30 – 11.00 Pauză de cafea
 • 00 – 13.00 Discuții despre aplicarea combinată și vizită opțională la Clinică
 • 00 – 14.30 Prânz

Moderatori (pentru ziua de joi, sesiunea de după-amiază):

 • Profesor univ. dr. William Au
 • Profesor univ. dr. Minodora Dobreanu
 • Profesor univ. dr. Nicolae Neagu
 • 30 – 15.30 Interacţiuni în cazuri specifice și pe cereri specifice
 • 30 – 16.30 Discuţii despre continuarea colaborării şi în vederea întemeierii unor clinici în colaborare între cele trei ţări
 • 30 – 17.00 Pauză de cafea
 • 00 – 17.30 Concluzii generale şi evaluarea workshop-ului, înmânarea certificatelor
 • Vizită opțională în Centrul orașului Târgu Mureș și vizitarea Palatului Culturii
 • Cină cu lectorii

Ziua 5 – Vineri, 29 Noiembrie, 2019 

 • Plecarea delegației chineze la aeroportul din Cluj-Napoca

Day 0 – Sunday, November 24th 2019 

Evening reception for Chinese and Thai visitors.

Day 1 – Monday, November 25th 2019 

Workshop  

Moderators: Dr. Xiao and Dr. Chen (China)               

 • 8,30 –   9,00    Registration
 • 9,00 –   9,20     Opening ceremony and group photograph
 • 9,20 – 10,00    Background introductions on TCM. With a history of practice for several thousand years, TCM have contributed success to the healthcare and medical treatment for the Chinese people. Therefore, TCM protocols have also been steadily gaining acceptance in the Western countries.  In the past, TCM knowledge and technologies have been passed onto family members and students via the apprentice protocol.  Nowadays, there are many official TCM medical schools in China which offer formal training, internships and certifications. 
 • 10,00 – 10,15 Discussions
 • 10,15 – 11,00 Application of several acupuncture procedures for improvement of overall health: Acupuncture is a major therapeutic method in TCM. Traditional methods (filiform needles, three-edged needles) and modern methods (electro-acupuncture, fire needle, acupoint injection, scalp acupuncture, ear acupuncture) are routinely used on patients with a variety of illnesses, e.g. a variety of pain, gastrointestinal spasm.  However, some of the invasive procedures will not be demonstrated here.
 • 11,00 – 11,15 Discussions

11,15 – 11,30  Coffee break

 • 11,30 – 12,30 Case reports on application of acupuncture procedures for health promotion and pain management, benefits and limitations:

Case report I  (Dr. Xiao): Peripheral facial paralysis and Lumbago

Case report II (Dr. Chen):  Successful use of milli-fire needle procedure on a patient with lumbago disease

 • 12,30 – 12,45  Discussions
 • 12,45 – 14,30  Lunch
 • 14,30 – 15,30 Demonstration of acupuncture procedures on volunteers. Among the acupuncture techniques, some are less invasive than others.  Due to limitations from insurance coverage, invasive acupuncture procedures will not be demonstrated but can be discussed.  Patients who desire invasive acupuncture therapy may come to China for the procedures. 
 • 15,30 – 15,45  Discussions
 • 15,45 – 17,00  Group discussion and discussion on further application of acupuncture protocols
 • 18:30:  Dinner with lecturers and visitors

Day 2 – Tuesday, November 26th 2019 

Workshop

Moderators: Dr. Chen and Dr. Xiao (China)                          

 • 9,00 – 9, 45     Background information on other TCM techniques and their usefulness for overall health and for pain management. Demonstration of additional acupuncture procedures.  Besides acupuncture, other useful TCM protocols include cupping (heated cup therapy), TUI NA (massage) and QIGONG (movement and breathing exercises) will be demonstrated.   Since it is difficult to import herbal medicine, use of herbal medicine and MOXIBUSTION (burnt MUGWORT therapy) will be described but will not be demonstrated. The overall approach of TCM is to restore the QI (energy) and YIN-YANG (balance) of the human body.
 • 9, 45  – 10,00 Discussions

§  10,00 – 10,30  Coffee break

 • 10,30 – 11,30:  Case report I, Dr. Chen:                          
 • 11,30 – 12,30  Demonstration of non-acupuncture procedures on volunteers: The procedures include cupping, TUI NA and QIGONG. 
 • 12,30 – 13,00 Discussions
 • 13:00 – 14,30   Lunch
 • 14,30 – 17,00  Group discussion and further application of TCM protocols; Optional: Tour of clinic.
 • 18:30:  Dinner with lecturers and visitors

Day 3 – Wednesday, November 27th 2019 

Workshop

Moderators: Dr. Pannawat Chaiyawatthanananthn, Dr. Puritat Kanokkangsadal and  Dr. Arunporn Itharat; Dr. Adrian Alecu; Dr. Xiao and Dr. Chen, China.

 • 9,00 –  9,45  Background introduction on TTM, their usefulness and limitations for overall health and for pain management;
 • 9,45 –   10,00  Discussions
 • 10,00 – 11,00 Case reports, Dr. Pannawat Chaiyawatthanananthn, Dr. Puritat Kanokkangsadal and  Dr. Arunporn Itharat
 • 11,00 – 11,15 Discussions
 • 11,15 – 11,30 Coffee break
 • 11,30 – 12,30 Hands-on practice of TTM on volunteers
 • 12,30 – 14,30  Lunch
 • 14,30 – 16,30  Local and systemic applications of ozone-therapy techniques in pain management in combination with TM techniques and homeopathy (Dr. Alecu); benefits and limitations; case report I: ozone-therapy.
 • Group discussion and further application and optional tour to the rehabilitation centre, swimming and clinical facilities of university campus
 • 18:30: Farewell Dinner with all participants and students who make extra payments; performance with Traditional Thai and Romanian singing and dancing’;

 

Day 4 – Thursday, November 28th 2019

Workshop

Moderators: Dr. Horațiu Popoviciu and Dr. Monica Copotoiu, Dr. Xiao and Dr. Chen, China; Dr. Adrian Alecu.

 • 9,00 – 9,30      Information on European approach to health promotion and pain management, benefits and limitations
 • 9,30 – 9,50   Information on combined application of TM and Western Medicine for health promotion and pain management, benefits and limitations, part I, Dr. Horațiu Popoviciu and Dr. Monica Copotoiu
 • 9,50 –   10, 10  Information on combined application of TCM and Western Medicine for health promotion and pain management, benefits and limitations part II, Dr. Adrian Alecu
 • 10,10 – 10,30   Discussion
 • 10,30 – 11,00   Coffee break
 • 11,00 – 13,00 Discussion of combined applications and optional visit to clinic
 • 13,00 – 14,30  Lunch

   Thursday Moderators (for afternoon session)

§  Professor William Au, PhD

§  Professor Minodora Dobreanu, PhD MD

§  Professor Nicolae Neagu, PhD

 • 14,30 –  15,30  Discussion on specific cases and on specific requests
 • 15,30 – 16,30 Discussion of further collaborations and for setting up collaborating clinics in the three countries.
 • 16,30  – 17,00 Coffee break
 • 17,00 – 17,30  General conclusions, evaluation of the workshop, granting of certificates
 • Optional visit to City Centre (downtown) and the Cultural Palace
 • Dinner with lecturers

Day 5 – Friday, November 29th 2019

 

The depart of Thai delegation to Cluj-Napoca airport