Informații plată

Romanian

English

Detalii plăți online

BENEFICIAR

Denumire: Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

Cod fiscal : 4322742

Adresa: Str. Gh. Marinescu nr. 38, Târgu Mureș, județul Mureș

Cu mențiunea: pentru Workshop Medicină Tradițională Chineză și Thailandeză

PENTRU PLATA TAXEI ÎN LEI

DENUMIREA BĂNCII

TREZORERIA TÂRGU MURES

CONT IBAN LEI

Cont: RO32TREZ47620F330500XXXX

PENTRU PLATA TAXEI ÎN EURO

DENUMIREA BĂNCII

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA TÂRGU MUREȘ

CONT IBAN EURO

Cont: RO92RNCB0193015967800002

COD SWIFT

RNCBROBU

Plata se poate realiza si la caseria Universitații din campusul Gheorghe Marinescu nr. 38.

 

Vă rugăm să transmiteți dovada plății pe adresa de email a biroului de inregistrate – cristina.tecan@umfst.ro
  

Data limită pentru înregistrare

§  Termen: 18 Noiembrie 2019

§  Adresa web de înregistrare: https://tctm.umfst.ro/

o    Precizare: se consideră înregistrat participantul care a achitat taxa individuală de participare.

§  Taxe de participare:

Categorie

Lei

Euro

 

Student

240

50

 

Master/Doctorand/ Medic rezident

475

100

 

Cadru didactic/Medic/ Cercetător/Farmacist/ Alte categorii profesionale

715

150

 

“The registration fee from everyone will cover coffee/tea breaks and 4 lunches. With the

exception of students, the registration fee will also cover the farewell dinner which has Thai

and Romanian dance performances. Students who would like to join the farewell dinner will

need to pay an extra 30 lei.”

 

Acordarea unui certificat de participare

§  Fiecare participant din alte categorii profesionale va primi un certificat de participare

 

 

Online PAYMENT

CONSIGNEE

Name: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș  Fiscal CODE : 4322742Address: Str. Gh. Marinescu nr.38, Târgu Mureș, Județul MureșWith mention: pentru Workshop Medicină Tradițională Chineză și Tailandeză

FOR PAYMENT IN LEI

BANK NAME

TREZORERIA TÂRGU MUREȘ

 

IBAN ACCOUNT

Cont: RO32TREZ47620F330500XXXX

 

FOR PAYMENT IN EURO

BANK NAME

BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ / SUCURSALA TÂRGU MUREȘ 

 

IBAN ACCOUNT

Cont: RO92RNCB0193015967800002

 

SWIFT CODE

RNCBROBU

 

 The payment can also be made at the university cashier office from the UMFST campus on Gheorghe Marinerscu no. 38 street.

 
 Please send the proof of payment to our registration office on cristina.tecan@umfst.ro
 

Deadline for registration

§  Regular term:  18th of November 2019

§  Registration web address: https://tcm.umfst.ro/ 

o            Specification: only the participant who paid the individual participation fee is registered

  •  Participation taxes

Category

Lei

Euros

Student

240

50

Master/PhD student/ Resident doctor

475

100

Teaching staff/Doctor/Physician/

Researcher/Pharmacist/ Other categories

715

150

“The registration fee from everyone will cover coffee/tea breaks and 4 lunches. With the

exception of students, the registration fee will also cover the farewell dinner which has Thai

and Romanian dance performances. Students who would like to join the farewell dinner will

need to pay an extra 30 lei.”

 

Granting a participation certificate

§  Each participant from other occupations, will receive a personal participant certificate.