Scop și obiective

Romanian

English

CONTEXT ŞI JUSTIFICARE

Medicina Tradiţională Chineză (MTC) a fost practicată în China din timpuri străvechi, de peste 2500 de ani. De asemenea Medicina Tradițională Thailandeză (MTT) a fost practicată de multe generații în Tailanda. De atunci, aceste practici au evoluat, ajungând să includă diverse proceduri care pun accentul pe sănătate, gestionarea durerii şi tratarea mai multor boli. Aceste proceduri includ acupunctura, masaj TUI NA, terapia cu ventuze/aspiraţie, activarea punctelor de presiune, răzuire, şi terapia cu plante, etc.

Practicarea Medicinei Tradiționale (MT) necesită, atât cunoştinţe ştiinţifice, cât şi artistice, iar punerea ei în aplicare este profundă şi implică un spectru larg. Fundamentul succesului practicării MTC constă în ajustarea energiei interioare Yin-Yang (de exemplu, prin echilibrarea surselor calde şi reci) şi interacţiunea ei cu diferite organe, pentru a obţine stabilitate şi armonie în organism. Aşadar, este evident faptul că această metodă necesită practicieni foarte bine pregătiţi, cu experienţă bogată, pentru a obţine rezultate notabile.

În întreaga lume (MT) a fost recunoscută și adoptată ca practică medicală alternativă.  Într-adevăr, utilizarea corectă a acupuncturii, a terapiei prin masaj TUI NA, a celei cu ventuze/aspiraţie şi terapia prin activarea punctelor de presiune nu a prezentat probleme legate de efecte secundare în lumea occidentală. De fapt, utilizarea combinată a medicinei tradiționale asiatice cu medicina occidentală devine o practică din ce în ce mai populară în China şi Thailanda, precum și  în întreaga lume

S-a înregistrat un interes crescut în România şi în Europa în legătură cu MT. Prin urmare, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează Primul Workshop Internațional în domeniu, în noiembrie 2019. Primul din această serie de workshop-uri se va axa pe utilizarea metodelor din MT, precum acupunctura, în combinaţie sau nu cu medicina occidentală, pentru menţinerea sănătăţii şi managementul durerii. Este un fapt bine-cunoscut că un management eficient al durerii poate contribui la îmbunătăţirea semnificativă a calității vieţii, precum şi oportunităţi de muncă şi de practicare a sporturilor.

SCOPURI ȘI OBIECTIVE

Obiectivul general constă în a oferi o înţelegere detaliată a anumitor proceduri folosite în MT pentru promovarea sănătăţii şi managementul durerii, în combinaţie sau nu cu medicina occidentală.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • Utilizarea procedurilor MT pentru îmbunătăţirea stării generale de sănătate
 • Utilizarea acupuncturii pentru promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Utilizarea altor proceduri MT pentru promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Utilizarea altor proceduri, de ex. homeopatia, promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Utilizarea medicinei occidentale pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 •  
 • Utilizarea unei combinaţii între procedurile asiatice şi occidentale pentru promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite 

Notă: se vor acorda credite EMC celor care participă la întregul workshop        

Conținutul cursului: prelegeri și discuții în cursul dimineții și efectuarea practicilor în cursul după-amiezii

BACKGROUND AND JUSTIFICATION _

Traditional Chinese Medicine (TCM) has been in practice since the time of ancient China for over 2500 years.  Similarly, Traditional Thai Medicine (TTM) has been in practice for many generations in Thailand.  Since then, these practices have evolved to include various protocols with the focus to promote health, manage pain and treat various illnesses. These protocols include acupuncture, TUI NA massage, cupping/suction, pressure point, scraping and herbal therapy etc. 

The practice of traditional medicine (TM) requires both scientific and artistic approaches and its application is both broad and profound.  The basis for achieving success is to fine-tune the Yin-Yang internal energy (e.g. by balancing the hot and cold sources) and its interactions with different organs to achieve stability and harmony in the body.  It is obvious, therefore, that the practice requires well-trained practitioners with extensive experience to achieve efficacy. 

Around the world, TM have been recognized and adopted as alternative medical practices.  Indeed, appropriate use of acupuncture, TUI NA massage therapy, cupping/suction therapy and pressure point therapy have been without much concerns for adverse effects in the Western world.  In fact, the combined used of TM with Western Medicine is becoming more and more popular in China and Thailand as well as around the world. 

There has been increased interest in Romania as well as in Europe for TM.  Therefore, the University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology ” George Emil Palade” at Târgu Mureș is organizing the First International Workshop on the topic in November 2019.  The first of this series of workshops will be focused onto the use of TM, such as acupuncture with or without the combination of Western Medicine, for health maintenance, and for pain therapy and management.  It is well-understood that efficient management of pain can contribute to significant improvement for quality of life, and for better job and sport performances. 

OBJECTIVES AND AIMS _

The overall objectives are to provide an in-depth understanding of certain TM protocols for health promotion, and for pain therapy and management, with or without the combination with Western Medicine.  

 

                    The goals of several specific aims are:

 • Use of several TM protocols for improvement of overall health;
 • Use of acupuncture for health promotion and for pain management, benefits and limitations;
 • Use of other TM protocols for health promotion and for pain management, benefits and limitations;
 • Use of other protocols, e.g. homeopahty, for health promotion and for pain management, benefits and limitation;
 • Use of Western Medicine for pain management, benefits and limitations;
 • Use of a combination of Eastern and Western protocols for health promotion and for pain management, benefits and limitations;

 

Note: EMC credits will be issued to those who have attended the entire workshop.

Syllabus: lectures and discussions during the morning and practices in the afternoon.